Poplašné zariadenia ZIS, zabezpečovacie zariadenia, alarmy, kamerové systémy, priemyselná televízia, CCTV, PTV, PSN. EZS

Základný prvok zabezpečovacieho systému je ústredňa, ktorá ochráni Váš majetok i zdravie. Slúží na ochranu rodinných domov, kancelárií a firiem. Montáž len preškoleným technikom s platným certifikátom. Komponenty sú certifikované.