Poplašné zariadenia ZIS, AJAX, zabezpečovacie zariadenia, alarmy, kamerové systémy, priemyselná televízia, CCTV, PTV, PSN. EZS

AJAX patrí medzi novú generáciu zabezpečenia v oblasti elektronických zabezpečovacích systémov. Jedná sa o sofistikovaný a modulárny systém s možností nadstavby alebo integrácie do dnes už veľmi populárneho trendu chytrej domácnosti.

Zabezpečovací systém Ajax umožňuje vďaka pokročilým funkciám a širokej ponuky snímačov účinne ochráni Vaše zdravie i majetok pred vlámaním, požiarom, únikom oxidu uhoľnatého nebo vody.

AJAX sa ovláda aj vzdialene prostredníctvom mobilnej aplikácie pre operačný systémy Android a iOS