JABLOTRON

 

Výrobky JABLOTRON (bezdrôtové zabezpečovacie systémy, GSM komunikačné a signalizačné zariadenia, ústredne EZS, snímače pohybu, detektory plynu, dymu, autoalarmy, imobilizéry, ...) si získali na Slovensku značnú obľubu pre svoju kvalitu, široké použitie. Na výrobky JABLOTRON je minimálne 24-mesačná záruka a každý zákazník má právo na bezplatný mimozáručný servisný zákrok na týchto výrobkoch. Všetky výrobky spĺňajú predpisy EÚ a sú na vystavené platné vyhlásenia o zhode.